×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 444
Imprimir esta página
Lunes, 25 Agosto 2014 11:25

Cotopaxi markapak apuk mashi Jorge Guamán kay ayllu llaktakunawan tantanakuyta charirkami.Panzaleo, Mulalillo, Cusubamba, Antonio José Holguín

Shuk patsak chunka pishka ayllu llaktamanta ayllukuna rimarkami ña chusku wata kay llankaykunata mañashpa killkaykunata sakishkanchik kunan kama mana chaskishkanchik nima llankaykunata. Chay kipa mashi Jorge Guamán nirkami ña tantanakukrinchik mashi Hector Gutierrez Apuk, Concejales, Juntas Parroquiales apuk mashikunawan imashina kay llankaykunata paktachikrinchik. Director de Obras Publicas llankay ukumanta riksichirkami kay llankaykunaka mana estudio técnico rurashkakunata charishkachu.

Chaymanta (90 dias) iskun chunka punchakunapi kay proyectos kunata rurashpa llankaykunawan kallarinka.
Cotopaxi markapak apuk Jorge Guamán nirkami kay llankaykunata rurana kamaka kay bacheo llankaykunwan allichishpa karishun, shamuk watakunapimi kay presupuesto kunawan paktachishun.

Visto 640 veces